Cercar

Què és el canvi climàtic?

Canvi climàtic és la variació global del clima de la Terra. Aquests canvis es produeixen a molt diverses escales de temps i sobre tots els paràmetres climàtics, temperatura, precipitacions i nuvolositat. Els canvis climàtics són deguts a causes naturals i, en els últims segles, també a l'acció de l'home.

Novetats a la biblioteca:
El canvi climàtic (VD)
Godrej, Dinyar: El canvi climàtic
La política internacional contra el canvi climàtic cimeres de Rio de Janeiro, Kyoto i Buenos Aires

A internet:
Canvi climàtic a la Wikipèdia
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Ecologistes en acció
Per explicar el canvi climàtic als infants

...
Grups de discussió
Notícies d'actualitat


Share/Bookmark