Cercar

La Biblioteca a la Universitat de Barcelona

Escola d’Estiu de la Biblioteca Pública

Els dies 14 i 15 de juny es va celebrar a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, la 2a edició de l’Escola d’Estiu, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, i coordinada per la pròpia Facultat de Biblioteconomia.

L’Escola d’estiu, juntament amb la d’Hivern, formen part del pla de formació adreçat al personal de les biblioteques públiques de Catalunya.

La Biblioteca Pública Municipal de Cambrils ha participat en les dues edicions d’enguany, amb la presentació de les bones pràctiques, vinculades al curs Els serveis en línia per a públics diversos.

El projecte presentat va ser Tot a un clic!, que explica l’ús que fem de les noves tecnologies per a la gestió i difusió de la informació i per a establir vincles i relacions amb la comunitat, siguin usuaris de la biblioteca o no. Aquest projecte també va ser mereixedor d’un reconeixement dintre de la convocatòria del concurs María Moliner 2009. La presentació va ser feta per Rosa Ma Fusté i Mariana Marín.


Share/Bookmark