Cercar

Centre d'interès nou: Materials adaptats

Aquesta tardor t'oferim un nou centre d’interès: Materials Adaptats

Inclou documents adaptats a les discapacitats físiques i intel·lectuals.

Està ubicat a la 1a planta de la Biblioteca, davant de la Lupa, per tal de facilitar-ne la consulta i l’ús.Els documents estan etiquetats amb el pictograma de Materials Adaptats a la part superior del document i a la part inferior l’abreviatura segons el tipus de material, tot seguint amb la nostra línia de treball basada en la identificació visual a través de pictogrames (fent èmfasi en "una imatge val més que mil paraules").

Al catàleg Argus els trobaràs identificats amb el nom del centre d’interès i l’abreviatura. (consultar a partir dels resultats que comencen per Materials Adaptats)

Abreviatures:

  • Audiollibres: MA AUD
  • Autisme: MA AUT
  • Braille: MA BRAILLE
  • Lectura fàcil: MA LF
  • Llenguatge de signes per a sords: MA LS
  • Lletra gran: MA LG
  • Memòria: MA MEM


Share/Bookmark